ورود به سايت
نام كاربري*
 
 كلمه عبور*
 
قيمت ورق
ورق 2ميلی متر
ترخیص
کف بنگاه تهران
ابعاد(میلی متر)
1000*2000
قيمت(ريال)
19200
وزن(كيلوگرم)
32
تولید
روس
به روز رسانی
92/10/07
ورق 3ميل
ابعاد(میلی متر)
1500*6000
قيمت(ريال)
18000
وزن(كيلوگرم)
220
تولید
فولاد مبارکه
ترخیص
بنگاه
به روز رسانی
92/10/07
ورق 4ميل
ابعاد
1.5*6
قيمت به ريال
18000
وزن/كيلوگرم
290
تولید
فولاد مبارکه
ترخيص
كف بنگاه تهران
به روز رسانی
92/10/07
ورق 5ميل
ابعاد
1.5*6
قيمت به ريال
18000
وزن/كيلوگرم
360
تولید
فولاد مبارکه
ترخيص
كف بنگاه تهران
به روز رسانی
92/10/07
ورق 6ميل
ابعاد
1.5*6
قيمت به ريال
18150
وزن/كيلوگرم
435
تولید
فولاد مبارکه
ترخيص
كف بنگاه تهران
به روز رسانی
92/10/07
ورق 8ميل
ابعاد
1.5*6
قيمت به ريال
18150
وزن/كيلوگرم
580
تولید
فولاد مبارکه
ترخيص
كف بنگاه تهران
به روز رسانی
92/10/07
ورق 10ميل
ابعاد
1.5*6
قيمت به ريال
18150
وزن/كيلوگرم
720
تولید
فولاد مبارکه
ترخيص
كف بنگاه تهران
به روز رسانی
92/10/07
ورق 12ميل
ابعاد
1.5*6
قيمت به ريال
18000
وزن/كيلوگرم
865
تولید
فولاد مبارکه
ترخيص
كف بنگاه تهران
به روز رسانی
92/10/07
ورق 15ميل
ابعاد
1.5*6
قيمت به ريال
18000
وزن/كيلوگرم
1080
تولید
فولاد مبارکه
ترخيص
كف بنگاه تهران
به روز رسانی
92/10/07
ورق 20ميل
وزن/كيلوگرم
1915
تولید
اکسین
ترخيص
كف بنگاه تهران
ابعاد
2*6
قيمت به ريال
18400
به روز رسانی
92/10/07
ورق25ميل
ابعاد
2*6
قيمت به ريال
18350
وزن / كيلوگرم
2390
تولید
اکسین
ترخيص
كف بنگاه تهران
به روز رسانی
92/10/07
ورق30ميل
ابعاد
2*6
قيمت به ريال
18500
وزن / كيلوگرم
2870
تولید
اکسین
ترخيص
كف بنگاه تهران
به روز رسانی
92/10/07


©2007 PersianIron
 
Powered by HAMED PIROUZIAN and ALI FAKHIMI.
 
XHTML | CSS