ورود به سايت
نام كاربري*
 
 كلمه عبور*
 
قيمت پروفيل
پروفيل درب و پنجره
نوع
507-508-509
قيمت به ريال
2220
وزن هر متر / Kg
2.44
تولید
-
ترخیص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
93/01/17
قوطي 20*10
ورق
2
قيمت به ريال
24000
وزن هر متر / Kg
0.89
تولید
-
ترخیص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
93/01/17
قوطي 25*10
ورق
2
قيمت به ريال
24000
وزن هر متر / Kg
0.90
تولید
-
ترخیص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
93/01/17
قوطي 30*10
ورق
2
قيمت به ريال
24000
وزن هر متر / Kg
1.06
تولید
-
ترخیص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
93/01/17
قوطي 20*20
ورق
2
قيمت به ريال
22500
وزن هر متر / Kg
1.06
تولید
-
ترخیص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
93/01/17
قوطي 25*25
ورق
2
قيمت به ريال
22500
وزن هر متر / Kg
1.37
تولید
-
ترخیص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
93/01/17
قوطي 30*20
ورق
2
قيمت به ريال
22500
وزن هر متر / Kg
1.37
تولید
كوثر
ترخیص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
93/01/17
قوطي 70*70
ورق
2
قيمت به ريال
22500
وزن هر متر / Kg
4.19
تولید
-
ترخیص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
93/01/17
قوطي 40*80
ورق
2
قيمت به ريال
22500
وزن هر متر / Kg
3.57
تولید
-
ترخیص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
93/01/17
قوطي 40*100
ورق
2.5
قيمت به ريال
22500
وزن هر متر / Kg
5.18
تولید
-
ترخیص
کف بنگاه تهران
به روز رسانی
93/01/17


©2007 PersianIron
 
Powered by HAMED PIROUZIAN and ALI FAKHIMI.
 
XHTML | CSS